Cijena i dostava

Cijene proizvoda na stranicama internetske stranice Gentle day izražene su u hrvatskim kunama (HRK). One ne uključuju troškove dostave u i izvan Republike Hrvatske te troškove transfera novca ugovorenim distribucijskim kanalom kod plaćanja pouzećem. Poštarina i dostava su besplatne za narudžbe iznad 600,00 kn u Republici Hrvatskoj. Poštarina i dostava su besplatne i za narudžbu jedne kutije koja sadrži 18 paketa Gentle day higijenskih uložaka u Republici Hrvatskoj.

Cijena svih Gentle day proizvoda nalazi se na izlistana na web stranici gentleday.hr

Narudžbe putem interneta moguće je obavljati 24 sata dnevno. Za narudžbe zaprimljene radnim danom (ponedjeljak – petak) dostava će biti organizirana unutar pet radih dana (ponedjeljak – petak). Za narudžbe obavljene subotom, nedjeljom i državnim blagdanom dostava će se organizirati sljedeći radni dan.

Ako kupac ima poseban zahtjev u vezi s datumom i adresom dostave, sve detalje treba navesti u narudžbi. O mogućnosti ispunjenja zahtjeva bit će obaviješten telefonom ili e-mailom.

Zadržavamo pravo promjene formiranja akcijskih cijena na način koji smatramo optimalnim za interese Kupca i Gentle day prodaje

Dostava

Na području Republike Hrvatske dostava se obavlja putem dostavne službe ugovorene kurirske službe.

Dostava se obavlja prema uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se obavljenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi. Ako se proizvod koji je upućen Kupcu, odnosno Primatelju vrati Gentle dayu jer dostavna služba nije uspjela obaviti dostavu, Kupac će o tome biti obaviješten e-poštom ili telefonom te će mu biti ponuđene sljedeće mogućnosti:

  • da se naručeni proizvod na zahtjev Kupca ponovno dostavi na adresu Kupca odnosno Primatelja
  • da naručeni proizvod preuzme na drugi sporazumno utvrđeni način s Gentle day prodajnim timom

Ako Kupac u roku od 3 dana ne odgovori na e-mail i ne odabere jednu o ponuđenih mogućnosti, odabrani proizvod bit će dostavnom službom ponovno upućen na adresu Kupca. Kada Gentle day putem dostavne službe isporuči proizvod Kupcu odnosno Primatelju, Kupac odnosno Primatelj dužan je preuzeti proizvod potpisom na dostavnici čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen. Gentle day ne odgovara Kupcu, odnosno Primatelju za oštećenja na proizvodu koja su nastala kao posljedica dostave robe putem dostavne službe ako ogrebotine ili manji nedostaci ne utječu na osnovna svojstva i uporabljivost proizvoda.

Ako naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Gentle day će o tome obavijestiti Kupca.

Uvjeti poslovanja na internetskoj stranici www.gentleday.hr

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Gentle day za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Gentle day, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili/i usluge putem intetnetske stranice Gentle day uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda i/ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Gentle day odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem web shopa

Kako kupiti odabrani proizvod Kupovina putem internetske prodaje Gentle day vrlo je jednostavna.

Kupovinu možete obaviti i bez registracije, ali registriranje vam olakšava svaku iduću narudžbu. PDV je uključen u sve naznačene cijene. Odabirom proizvoda kupac nastavlja kupnju i upisuje svoje podatke za plaćanje. U tom trenutku kupac može odabrati registraciju.

Registracija je preporučena jer kupac iz svoje nadzorne ploče možete pregledati svoje posljednje narudžbe, urediti svoje adrese za naplatu i dostavu i urediti svoju lozinku i detalje korisničkog računa.

Popunite obrazac svojim podacima (polja označena zvjezdicom (*) su obvezna). “Adresa za naplatu” predstavlja skup podataka važnih za adresiranje računa i naplatu dok je ” Dostaviti na različitu adresu?” skup podataka važnih za točnu isporuku naručenog proizvoda. Preporučujemo upis telefonskih brojeva zbog eventualne potrebe za brzim kontaktom. Kod svake kupnje potrebno je prijaviti se, upisom podataka iz registracije (e-mail i lozinka) kako bi se pojavio Vaš profil kao Kupca.

Registracijom (koja uključuje plaćanje proizvoda i/ili usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Gentle day i korisnika kao kupca. Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014, 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

  • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
  • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Raskid ugovora

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Gentle day o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Gentle day Vladimira Nazora 11/b, 32000 Vinkovci), ili elektroničkom poštom na [email protected]gentleday.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na LINK korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Gentle day bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid Ugovora, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, neuključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Gentle day, odnosno gentleday.hr zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na način tako da korisnik ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Gentle day može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena i pregledana u kakvom je stanju vraćena obzirom na ispunjenje uvjeta prava na jednostrani raskid Ugovora.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Gentle day Vladimira Nazora 11/b, 32000 Vinkovci, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Gentle day, odnosno gentleday.hr, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Pošiljke poslane pouzećem neće biti preuzete.

Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona +385 91 6055 550 ili se javi na [email protected]gentleday.hr ‭ kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Gantle dayu iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Gentle day o jednostranom raskidu Ugovora.

Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Svaki Vaš proizvod pakiramo i dodatno zaštićujemo specijaliziranom transportnom ambalažom.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će ispuniti Zapisnik o oštećenju i pošiljku vratiti Gentle day, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije u svezi nedostatka proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte na e-mail adresu: [email protected]

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena za isti proizvod ili drugi proizvod u istoj protuvrijednosti, tj. uz nadoplatu ili povrat dijela sredstava ako je potrebno.

Gentle day obavlja prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi gentleday.hr.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili autentičnosti proizvoda te ukoliko kupac temeljem subjektivne procjene smatra da nije dobio adekvatan proizvod i/ili uslugu, u poslovnoj praksi je uobičajeno da se slučaj prijavi jednoj od nadležnih institucija. Mjerodavna i službena tijela tada vrše sve potrebne provjere radi utvrđivanja ispravnosti te poštivanja važećih zakona. Po donošenju rješenja obje strane, i kupac i prodavatelj, dobivaju specificirani zapisnik. Takav službeni zapisnik neovisnog tijela smatra se mjerodavnim i dostatnim za okončanje reklamacijskog postupka.

Kupovina

Registracija nije uvjet za kupnju. Kupac se može i ne mora registrirati. Odabirom proizvoda kupac nastavlja kupnju i upisuje svoje podatke za plaćanje. U tom trenutku kupac može odabrati registraciju.

Nakon što ste se registrirali, tj. upisali u odgovarajuće polje svoje korisničko ime i lozinku (user name i password) možete početi s kupovinom. Izaberite željeni artikl. Za više informacija o izabranom artiklu pritisnite ”Detalji”. Izborom ”Dodaj u košaricu” artikl će biti automatski spremljen u Vašu košaricu nakon čega ga možete kupiti izborom opcije ”Kupi” ili izborom opcije ”Nastavi kupovinu” izabrati sljedeći artikl iz naše ponude i spremiti ga u košaricu.

U košarici imate pregled svih artikala koje ste dotad odabrali, te cijenu i količinu. Količinu pojedinog artikla možete mijenjati upisivanjem željene količine u polje ”Količina”. Ako košaricu želite isprazniti, pokraj svakog artikla s lijeve strane označite polje ”Ukloni”.

Poštarina u RH za narudžbe do 600,00 kn iznosi 30,00 kn, besplatna je za narudžbe iznad 600,00 kn.

Kada ste dovršili odabir željenih artikala i odlučili ih kupiti, u donjem dijelu izaberite ”Kupi” za izvršenje kupnje. Upišite adresu na koju želite da Vam dostavimo kupljene proizvode.

Plaćanje

Klikom na „Nastavi“ dolazite na mjesto gdje ćete odlučiti kako želite platiti.

Platiti je moguće na sljedeće načine:

  • kreditnom karticom za koju webshop Gentel day ima sklopljen ugovor o prihvaćanju
  • e-bankingom
  • općom uplatnicom ili virmanom
  • pouzećem.

Ako se odlučite platiti kreditnom karticom, izaberite opciju online plaćanje kreditnom karticom i kliknete na ”Kupi” i unutar CorvusPay odaberite vrstu kreditne kartice kojom želite platiti (American Express, Diners, MasterCard i Visa) i upišite tražene podatke. Kada kliknete „KUPI“, vidjet ćete podatke o svojoj narudžbi. Tada odaberite „Potvrda narudžbe“ i time je Vaša kupovina završena. Dobit ćete potvrdu o narudžbi na svoj e-mail ili ćemo Vas kontaktirati telefonom ako narudžbu iz nekih razloga nije moguće realizirati u najkraćem mogućem roku. CorvusPay sustav također će Vam automatski poslati potvrdni e-mail o predautorizaciji Vaše kartice za navedeni iznos.

Napomena:  Vaša kartica u tom trenutku još nije terećena za navedeni iznos. Predautorizacija znači da su upisani podaci provjereni te da je najavljen Vaš mogući trošak. Kada do kraja potvrdimo primitak, mogućnost realizacije narudžbe i dostave, naplatit ćemo transakciju za potreban iznos (može biti jednak ili manji autoriziranom ako smo Vam iz nekog razloga poslali samo dio narudžbe u dogovoru s Vama). Radi zaštite Vaših podataka, Pay Way sustav ne dopušta naplatu većeg iznosa niti uvid u broj Vaše kreditne kartice. Mi vidimo samo broj transakcije koji se šalje na naplatu ili otkazivanje narudžbe koju zbog nekog razloga ne možemo ispuniti. Sustav CorvusPay automatski će na Vašu e-mail adresu slati potrebne informacije o tijeku naplate ili otkazivanju narudžbe. Podaci o kreditnim karticama Kupca NE NALAZE se u bazi podataka Gentle day, već samo i isključivo na serveru banke. Gentle day nema uvid u bankovne podatke Kupca.

Napomena: Ako dostavu treba izvršiti van granica Hrvatske, ne može se plaćati pouzećem. Prihvatljiv način plaćanja je kreditnom ili debitnom karticom te direktnom uplatom na račun Gentle Day.

Izjava o sigurnosti plaćanja kreditnim karticama

Za autorizaciju i naplatu kreditnih kartica koristimo CorvusPay. CorvusPay brine o tajnosti i sigurnosti Vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno. WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa.

Djelatnici Gentle day ni u jednom trenutku nemaju pristup broju Vaše kreditne kartice, dostupan im je samo broj autorizirane transakcije što omogućuje naplatu cijelog ili djelomičnog iznosa dogovorene transakcije ili otkazivanje iz razloga dogovorenih s Kupcem.